Sebagai umat Islam, surah dalam Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kitab ini mengandungi panduan lengkap hidup manusia dan petunjuk ke jalan yang benar.

Artikel pada kali ini kami akan berkongsi kepada anda mengenai surah dalam Al-Quran yang perlu anda tahu.

Apa itu kitab Al-Quran

Al-Quran adalah firman Allah SWT, diturunkan dengan lafaz dan makna yang jelas, yang mengandungi mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibrail AS.

Kitab ini ditulis dalam mashaf lalu dipindahkan kepada kita secara mutawatir atau beransur-ansur.

Susunan Al-Quran ini terdiri daripada cantuman 28 huruf Hijaiyah yang mana keseluruhan Al-Quran mengandungi 323,671 huruf, 77,437 kalimah, 6236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib dan 240 maqra’.

Kelebihan yang ada padanya antaranya adalah ia merupakan mukjzat teragung dan mukjizat Nabi ini akan kekal sehinggalah hari kiamat.

Hal ini seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW:

“Maksudnya: “Dan kelebihan kalamullah ke atas seluruh kalam (perkataan) seperti kelebihan Allah ke atas sekalian kejadian Nya.”

Umat Islam wajib beriman kepada kitab

Beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan (Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil) kepada Rasulnya hukumnya wajib.

Hal ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu dari enam Rukun Iman.

Dan beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan Rukun Iman ke-3 yang perlu kita imani, akui, percaya, dan mengamalkannya.

Turutan 114 surah dalam Al Quran dan namanya

Secara keseluruhan, terdapat sebanyak 114 surah dalam Al-Quran yang perlu kita tahu. Ia bermula dengan surah Al-Fatihah sebagai surah yang pertama kedudukannya dan berakhir dengan surah An-Nas sebagai surah tang terakhir berdasarkan turutan yang umum dalam mushaf.

Kesemua surah ini memiliki nama-nama khusus dan bahkan ada diantaranya yang mempunyai lebih dari satu nama.

Contohnya surah Al-Fatihah mengandungi lebih dari 20 nama antaranya, al-Fatihah, Ummul Kitab, as-Sabiu, al-Matsani, al-Kanz, al-Wafiyah, al-Kafiyah, as-Syafiyah dan sebagainya.

Berikut ini adalah turutan 114 surah dalam Al-Quran yang perlu anda tahu:

 1. Al Fatihah (Pembuka): 7 Ayat
 2. Al Baqarah (Sapi Betina): 286 Ayat
 3. Ali Imran (Keluarga Imran): 200 Ayat
 4. An Nisa (Wanita): 176 Ayat
 5. Al Ma’idah (Jamuan): 120 Ayat
 6. Al An’am (Hewan Ternak): 165 Ayat
 7. Al-A’raf (Tempat yang Tertinggi): 206 Ayat
 8. Al-Anfal (Harta Rampasan Perang): 75 Ayat
 9. At-Taubah (Pengampunan): 129 Ayat
 10. Yunus (Nabi Yunus): 109 Ayat
 11. Hud (Nabi Hud): 123 Ayat
 12. Yusuf (Nabi Yusuf): 111 Ayat
 13. Ar-Ra’d (Guruh): 43 Ayat
 14. Ibrahim (Nabi Ibrahim): 52 Ayat
 15. Al-Hijr (Gunung Al Hijr): 99 Ayat
 16. An-Nahl (Lebah): 128 Ayat
 17. Al-Isra’ (Perjalanan Malam): 111 Ayat
 18. Al-Kahf (Penghuni-penghuni Gua): 110 Ayat
 19. Maryam (Maryam): 98 Ayat
 20. Ta Ha (Ta Ha): 135 Ayat
 21. Al-Anbiya (Nabi-nabi): 112 Ayat
 22. Al-Hajj (Haji): 78 Ayat
 23. Al-Mu’minun (Orang-orang mukmin): 118 Ayat
 24. An-Nur (Cahaya): 64 Ayat
 25. Al-Furqan (Pembeda): 77 Ayat
 26. Asy-Syu’ara’ (Penyair): 227 Ayat
 27. An-Naml (Semut): 93 Ayat
 28. Al-Qasas (Kisah-kisah): 88 Ayat
 29. Al-‘Ankabut (Laba-laba): 69 Ayat
 30. Ar-Rum (Bangsa Romawi): 60 Ayat
 31. Luqman (Keluarga Luqman): 34 Ayat
 32. As-Sajdah (Sajdah): 30 Ayat
 33. Al-Ahzab (Golongan-golongan yang Bersekutu): 73 Ayat
 34. Saba’ (Kaum Saba’): 54 Ayat
 35. Fatir (Pencipta): 45 Ayat
 36. Ya Sin (Yasin): 83 Ayat
 37. As-Saffat (Barisan-barisan): 182 Ayat
 38. Sad (Sad): 88 Ayat
 39. Az-Zumar (Rombongan): 75 Ayat
 40. Ghafir (Yang Mengampuni): 85 Ayat
 41. Fussilat (Yang Dijelaskan): 54 Ayat
 42. Asy-Syura (Musyawarah): 53 Ayat
 43. Az-Zukhruf (Perhiasan): 89 Ayat
 44. Ad-Dukhan (Kabut): 59 Ayat
 45. Al-Jasiyah (Yang Bertekuk Lutut): 37 Ayat
 46. Al-Ahqaf (Bukit-bukit Pasir): 45 Ayat
 47. Muhammad (Nabi Muhammad): 38 Ayat
 48. Al-Fath (Kemenangan): 29 Ayat
 49. Al-Hujurat (Kamar-kamar): 18 Ayat
 50. Qaf (Qaf): 45 Ayat
 51. Az-Zariyat (Angin yang Menerbangkan): 60 Ayat
 52. At-Tur (Bukit): 49 Ayat
 53. An-Najm (Bintang): 62 Ayat
 54. Al-Qamar (Bulan): 55 Ayat
 55. Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah): 78 Ayat
 56. Al-Waqi’ah (Hari Kiamat): 96 Ayat
 57. Al-Hadid (Besi): 29 Ayat
 58. Al-Mujadilah (Gugatan): 22 Ayat
 59. Al-Hasyr (Pengusiran): 24 Ayat
 60. Al-Mumtahanah (Wanita yang Diuji): 13 Ayat
 61. As-Saff (Barisan): 14 Ayat
 62. Al-Jumu’ah (Hari Jumat): 11 Ayat
 63. Al-Munafiqun (Orang-orang yang Munafik): 11 Ayat
 64. At-Tagabun (Hari Dinampakkan Kesalahan-kesalahan): 18 Ayat
 65. At-Talaq (Talak): 12 Ayat
 66. At Tahrim (Pengharaman): 12 Ayat
 67. Al-Mulk (Kerajaan): 30 Ayat
 68. Al-Qalam (Pena): 52 Ayat
 69. Al-Haqqah (Hari Kiamat): 52 Ayat
 70. Al-Ma’arij (Tempat Naik): 44 Ayat
 71. Nuh (Nabi Nuh): 28 Ayat
 72. Al-Jinn (Jin): 28 Ayat
 73. Al-Muzzammil (Orang yang Berkelumun): 20 Ayat
 74. Al-Muddassir (Orang yang Berselimut): 56 Ayat
 75. Al-Qiyamah (Kiamat): 40 Ayat
 76. Al-Insan (Manusia): 31 Ayat
 77. Al-Mursalat (Malaikat-malaikat yang Diutus): 50 Ayat
 78. An-Naba’ (Berita Besar): 40 Ayat
 79. An-Nazi’at (Yang Mencabut dengan Keras): 46 Ayat
 80. ‘Abasa (Bermuka Masam): 42 Ayat
 81. At-Takwir (Menggulung): 29 Ayat
 82. Al-Infitar (Terbelah): 19 Ayat
 83. Al-Mutaffifin (Orang-orang yang Curang): 36 Ayat
 84. Al-Insyiqaq (Terbelah): 25 Ayat
 85. Al-Buruj (Gugusan Bintang): 22 Ayat
 86. At-Tariq (Yang Datang di Malam Hari): 17 Ayat
 87. Al-A’la (Maha Tinggi): 19 Ayat
 88. Al-Gasyiyah (Hari Pembalasan): 26 Ayat
 89. Al-Fajr (Fajar): 30 Ayat
 90. Al-Balad (Negeri): 20 Ayat
 91. Asy-Syams (Matahari): 15 Ayat
 92. Al-Lail (Malam): 21 Ayat
 93. Ad-Duha (Duha): 11 Ayat
 94. Al-Insyirah (Melapangkan): 8 Ayat
 95. At-Tin (Buah Tin): 8 Ayat
 96. Al-‘Alaq (Segumpal Darah): 19 Ayat
 97. Al-Qadr (Kemuliaan): 5 Ayat
 98. Al-Bayyinah (Pembuktian): 8 Ayat
 99. Az-Zalzalah (Kegoncangan): 8 Ayat
 100. Al-‘Adiyat (Kuda Perang yang Berlari Kencang): 11 Ayat
 101. Al-Qari’ah (Hari Kiamat yang Menggetarkan): 11 Ayat
 102. At-Takasur (Bermegah-megahan): 8 Ayat
 103. Al-‘Asr (Masa): 3 Ayat
 104. Al-Humazah (Pengumpat): 9 Ayat
 105. Al-Fil (Gajah): 5 Ayat
 106. Quraisy (Suku Quraisy): 4 Ayat
 107. Al-Ma’un (Bantuan): 7 Ayat
 108. Al-Kautsar (Nikmat yang Berlimpah): 3 Ayat
 109. Al-Kafirun (Orang-orang Kafir): 6 Ayat
 110. An-Nasr (Pertolongan): 3 Ayat
 111. Al-Lahab (Gejolak Api): 5 Ayat
 112. Al-Ikhlas (Ikhlas): 4 Ayat
 113. Al-Falaq (Waktu Fajar): 5 Ayat
 114. An-Nas (Manusia): 6 Ayat

Hikmah membaca Al-Quran

Terdapat banyak kelebihan yang boleh diperoleh sekiranya kita membaca Al-Quran. Antara manfaatnya adalah seperti yang berikut:

1. Menjadi syafaat di akhirat kelak

Daripada Abu Umamah r.a melaporkan: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Bacalah Al-Quran sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya.” – (Hadis Abu Umamah ini direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Solat Al-Musafirin Wal Qasruha, Bab Fadhlu Qiraat Al-Quran Wa Surah Al-Baqarah, No hadis 252)

2. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik amal

Daripada Uthman Bin ‘Affan r.a. telah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik manusia di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain.” – (Hadis Uthman bin Affan ini direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitab Fadhail Al-Quran, Bab Khairukum Min Ta’alum Al-Quran Wa A’lamahu, No hadis 5028)

3. Diangkat martabat golongan pembaca Al-Quran

Daripada Umar Bin Al-Khattab r.a. Bahawa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab Al-Quran.” – (Hadis Umar bin Al-Khattab ini direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim)

Selain dari senarai surah dalam Al-Quran ini, anda juga boleh baca artikel rohani kami yang lain berkenaan keagamaan seperti:

Sumber:

 1. Bayan Linnas Siri Ke-139: Al-Quran: Kalamullah Yang Mukjizat. Mufti Wilayah Persekutuan
 2. Bagaimana Surah Di Dalam Al-Quran Disusun. TZKRH
 3. Mengenali Fadilat Surah Al-Quran. Addeen
 4. Jenis-Jenis Pembahagian Surah Di Dalam Al-Quran. Mengaji Online

Penulis: hannani

Tinggalkan Komen!


Langgan Info Kami

Berkaitan


.